Chào mừng bạn đến với trang web https://mutgai.com/. Chúng tôi xin được chia sẻ với bạn về chính sách bảo mật của chúng tôi, đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ và sử dụng một cách an toàn. Đây là một tuyên bố quan trọng về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu Thập Thông Tin:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua các kênh sau:

  • Thông tin đăng ký: Khi bạn đăng ký tài khoản hoặc đăng ký dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin như tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin cá nhân khác để đảm bảo dịch vụ tốt nhất cho bạn.

  • Thông tin giao dịch: Khi bạn thực hiện mua sắm hoặc giao dịch trên trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến đơn đặt hàng, thanh toán và giao hàng.

  • Thông tin tự động: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và các trang bạn truy cập.

2. Sử Dụng Thông Tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, xử lý đơn đặt hàng, giao hàng, cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi và liên lạc với bạn khi cần thiết. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi.

3. Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng, sửa đổi hoặc tiết lộ không đúng mục đích. Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn trong một môi trường an toàn và chỉ cho phép những người cần thiết truy cập vào thông tin đó.

4. Chia Sẻ Thông Tin:

Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ những bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi cần thông tin để thực hiện các giao dịch liên quan đến dịch vụ của bạn (ví dụ: giao hàng hoặc thanh toán). Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu có yêu cầu từ cơ quan luật pháp hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, của khách hàng hoặc của cộng đồng.

5. Quyền Điều Khiển Thông Tin:

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình và có thể yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin bất kỳ lúc nào. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

6. Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật:

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cam kết tuân thủ các quy định bảo mật liên quan. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Ron cách âm khuôn cửa- cách âm, ngăn bụi, cản gió, chống côn trùng
Nẹp khuôn cửa cách âm- giải pháp cách âm tiên tiến